Nejhloupější dietní rozhodnutí

Nejhloupější dietní rozhodnutí

Na jedné straně již samo odhodlání s počátkem roku se nemusí vždy sejít s úspěchem.

Naše motivace a rozhodnutí by nemělo pramenit pouze s faktem, že s novým rokem by měla přicházet i nová předsevzetí, ale měla by vyústit s dobře promyšleného a reálného cíle.

Tedy v prvé řadě bychom se pro změnu měli rozhodnout po pečlivém uvážení a se silným vnitřním odhodláním, kterému skutečně věříme. Mělo by se jednat o takové předsevzetí, o kterém dlouhou dobu sníme a skutečně si jej přejeme dosáhnout a současně věříme, že jej dosáhnout zvládneme.

Pokud si nevěříme, dalo by se říct, že jsme předurčeni neúspěchu.

Nejhloupější rozhodnutí jsou tedy taková, u kterých si sami vůbec nejsme jisti, zda je opravdu chceme a zda jsme schopni jich dostát. Jsou nepromyšlené a velmi obecné.

Měli bychom si tedy dávat spíše pozvolné cíle, kterých jsme celkem snadno a rychle schopni dostát. Uvidíme tak velmi brzy výsledek, který nás požene k dlouhodobému cíli.

Tedy v rámci hubnutí, bychom se měli vyvarovat obecným předsevzetím typu:

V novém roce CHCI ZHUBNOUT, bez toho, aniž bychom znali aktuální stav složení těla, našeho jídelníčku, zdravotní stav, zamysleli se nad svou pohybovou aktivitou.

Velmi hloupým jednáním v rámci předsevzetí je jít si hned první pracovní den koupit roční permanentku na cvičení, aniž bychom si vyzkoušeli, zda nám cvičení bude vyhovovat, zda jsme zvolili vhodný druh pohybové aktivity směřující k našemu cíli.

Pro úspěšné dosažení předsevzetí je vhodnější nastavit si konkrétní cíl, který přesně definuje, co máme v novém roce udělat a do jakého časového období jej chceme zvládnout. Vytvořit si jakýsi plán změn, kde popíšeme jednotlivé krátkodobé cíle, směřující k tomu obecnému cíli chci zhubnout…Krátkodobé cíle by měly přinášet relativně okamžité či brzké výsledky.

Například:

Během ledna podstoupím preventivní prohlídku u svého praktického lékaře.

Po návštěvě lékaře máme okamžitou zpětnou vazbu, která přináší informaci o našem zdraví.

Během února navštívím výživového specialistu, který mne navede správným směrem.

Dalším cílem může být například:

–       Pokusím každý den snídat maximálně do hodiny po probuzení.

–       Pokud jsem nikdy nebyla zvyklá cvičit, pak si nedám předsevzetí každodenní chození do posilovny, ale raději si řeknu, chtěla bych na sobě začít více pracovat, pokusím se každý den věnovat se jakémukoli druhu pohybu – procházce, úklidu, tanci s přáteli, budu chodit pěšky po schodech, bez výtahu apod. A především budu tyto změny pozorovat.

Doporučuji všechny cíle sledovat, zaznamenávat a postupně přizpůsobovat svým možnostem…

Z mého pohledu jsou i velmi hloupá předsevzetí typu MUSÍM nebo naopak NESMÍM…

Jakékoli zákazy a příkazy nás nastavují do pozice něčeho nepříjemného, což už předem navádí na cestu, kterou nás nebude příliš dlouho bavit dodržovat, a při prvním nezdaru se brzy svezeme zpět na původní návyky.

Je tedy lepší volit si pozvolné cíle. Tedy předsevzetím nebude například NEBUDU JÍST ČOKOLÁDU, ale již konkrétní řešení například. Koupím si místo čokolády čokoládový jogurt.

Přeji mnoho dobrých rozhodnutí a pevnou vůli při jeho plnění.

Leave a reply